Question

Status:Closed    Asked:Mar 29, 2018 - 02:54 AM

Telefon Santrallerinde Büyük Yenilikler

Teknolojinin çok hızlı eskidiği bu dönemde, her türlü teknoloji yatırımının doğru yapılması son derece önemli, çünkü gelişemeyecek bir teknoloji ürününe yapılacak bir yatırım, kısa süre sonra gelişen ihtiyaçları karşılayamayacak ve firmaya artık hizmet edemez hale gelecektir. Bu durumda ise firmanın bu eski teknoloji çözümünü bir yana atmak ve yeni bir çözüme sıfırdan yatırım yapmaktan başka çaresi kalmaz. Bu nedenle bir firma alt yapı yatırımı yaparken iki noktaya çok dikkat etmelidir:
1) Yapacağım yatırımın sonucunda elde edeceğim ürün/çözüm ihtiyacım olanı karşılayacak teknolojiyi barındırıyor mu? 2) Yapacağım yatırımın sonucunda elde edeceğim ürün/çözüm geliştirilebilir mi, firmama uzun vadede hizmet edecek şekilde gelişmelere açık mı?
Bu iki sorunun cevapları ancak bugün için gelinen uç noktadaki bir ürün söz konusu ise olumlu olarak verilebilir. Bu da bizi iletişim sistemleri ihtiyaçları için IP santral çözümlerine yönlendirmektedir. Satın alınacak santralın günümüz ihtiyaç skalasında IP tabanlı olması işletmelerin ihtiyaç duyduğu teknolojik yeniliklere ikitelli karel servisi büyük ölçüde cevap verecektir.

 
Do you have the same question? Follow this Question
 

Answers

Telefon Santrallarında Yeni Sistemleri İkitelli Karel Teknik Servis Firması Sunmaktadır.

 

Jun 09, 2018 - 06:35 AM

0
0
Report it

Telefon Santrallarında İkitelli Karel Servisi Firması İkitellide Hızlı Servis Hizmeti Sunmaktadır.

 

Jun 09, 2018 - 06:37 AM

0
0
Report it

OTHER QUESTIONS NEEDING ANSWERS

Karel Telefon Santral Servis Bölgeleri
Login   |   Register

Recently Active Members

View More »

Share |