Question

Status:Open    Asked:Mar 29, 2018 - 02:54 AM

Telefon Santrallerinde Büyük Yenilikler

Teknolojinin çok hızlı eskidiği bu dönemde, her türlü teknoloji yatırımının doğru yapılması son derece önemli, çünkü gelişemeyecek bir teknoloji ürününe yapılacak bir yatırım, kısa süre sonra gelişen ihtiyaçları karşılayamayacak ve firmaya artık hizmet edemez hale gelecektir. Bu durumda ise firmanın bu eski teknoloji çözümünü bir yana atmak ve yeni bir çözüme sıfırdan yatırım yapmaktan başka çaresi kalmaz. Bu nedenle bir firma alt yapı yatırımı yaparken iki noktaya çok dikkat etmelidir:
1) Yapacağım yatırımın sonucunda elde edeceğim ürün/çözüm ihtiyacım olanı karşılayacak teknolojiyi barındırıyor mu? 2) Yapacağım yatırımın sonucunda elde edeceğim ürün/çözüm geliştirilebilir mi, firmama uzun vadede hizmet edecek şekilde gelişmelere açık mı?
Bu iki sorunun cevapları ancak bugün için gelinen uç noktadaki bir ürün söz konusu ise olumlu olarak verilebilir. Bu da bizi iletişim sistemleri ihtiyaçları için IP santral çözümlerine yönlendirmektedir. Satın alınacak santralın günümüz ihtiyaç skalasında IP tabanlı olması işletmelerin ihtiyaç duyduğu teknolojik yeniliklere ikitelli karel servisi büyük ölçüde cevap verecektir.

 
Do you have the same question? Follow this Question
 

Answers

This question has not yet been answered.

OTHER QUESTIONS NEEDING ANSWERS

Does using the INCLUGH variable over time requires correcting for the VERIFY=...
Does CLASSWKR in ASEC regarding self-employment (code 10) include incorporate...
I am trying to cross age, urban, and race. Which weight am I supposed to use?
Regarding Top-Coded and Replacement Values for 1990 HHINCOME
What happened to the tobacco use questions? They seem to have disappeared.
Do you have a plan to release earlier Contingent worker supplement data (1995...
Login   |   Register

Recently Active Members

View More »

Share |